Camping & Hytter Sardinia

Porto Sosàlinos – en miljøvennlig campingplass

Vår camping er bygd med tanke på miljøet. Vi bruker solsellepaneler for å varme opp vannet og hos oss finnes det også et system for behandling og resirkulering av avløpsvann. Snart kommer vi også til å installere et solselleanlegg for kraftproduksjon.

Vi har en sterk tro på at camping er en av de beste måtene å oppleve naturen på. Naturen skal vernes mot overdrevne eller unødige menneskelige inngrep og dyrebare råstoff som vann (spesielt her på Sardinia) skal brukes på en forsvarlig måte.

Å feriere i vår bærekraftige camping betyr bevisst å velge en ”miljøvennlig” ferie og vise hensyn til fremtidige generasjoner. Ved å bevare Sardinias vakre natur bevarer man også deres rett til å nyte den.